سیاست حفظ حریم خصوصی در فروشگاه اینترنتی پپتینا

فروشگاه اینترنتی پپتینا متعهد می‌شود تا از تمام امکانات خود در جهت حفظ حریم خصوصی کاربران استفاده نماید.